Newsy

Rodzinne kodowanie!

Bo najważniejsza jest radość płynąca ze współpracy

W nowym roku stawiamy na współpracę dwóch pokoleń. Połączymy spontaniczne działania dzieci z doświadczeniem rodziców i sprawdzimy, kto kogo więcej nauczy. 

Bazując na metodzie eduScrum, chcemy wspierać skuteczną komunikację i działania w zespole rodzic-dziecko. Pozwoli nam to stworzyć przestrzeń do swobodnego i kreatywnego myślenia, a także podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji.

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, zmiana systemów społecznych powodują, że w dzisiejszym świecie wzrasta zainteresowanie w obszarze nowych technologii. Są one niezastąpione w stawianiu czoła wyzwaniom, przed którymi staje współczesne, cyfrowe pokolenie. Scratch Academy to inicjatywa opierająca się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku. Jednak nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale je wzbogaca, integruje i w twórczy sposób rozwija zawarte w nim treści. Warsztaty obok przekazania uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności wspierają przełamywanie wewnętrznych oporów, a także pomagają zwiększyć poczucie własnej wartości, co stanowi podstawę działań w eduScrumie.

Umiejętnie podsunięte wskazówki, sposoby analizowania danych mogą stać się doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą młode pokolenie w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych, a także wpłyną na twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.

Pierwsza edycja Rodzinnego Kodowania w Bielsku-Białej odbędzie się już 9 lutego 2019 r. w biurze Ailleron. Aby precyzyjniej odpowiadać na potrzeby uczestników, utworzyliśmy dwie grupy wiekowe: pierwsza dla rodziców z dziećmi w wieku 8-11 lat oraz druga, dla rodziców z nastolatkami w wieku 12-14 lat.

Zapisy na warsztaty rozpoczniemy 30.02.2019 r.

Serdecznie zapraszamy!