Polityka prywatności

Administrator serwisu scratch.ailleron.com

Administratorem serwisu internetowego https://scratch.ailleron.com (dalej: „Scratch”) jest spółka Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”).

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych:
Ailleron przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy wypełnią formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym Scratch.

Kategorie danych osobowych:
Kategorie danych przetwarzanych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane w formularzu kontaktowym, w tym przesłanie zamówionej informacji handlowej od Ailleron.

Podstawa przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych są następujące kategorie podmiotów:
• podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Ailleron,
• podmioty zajmujące się obsługą klientów Ailleron,
• podmioty z grupy kapitałowej Ailleron,

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Kopię danych można uzyskać od Ailleron wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@ailleron.com

Okres przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych osobowych to 3 lata od dnia udzielenia zgody.

Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  • prawo do żądania od Ailleron dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw, o których mowa Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą na mailowy na adres: marketing@ailleron.com. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak w części obejmującej adres e-mail niezbędne do celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć na naszej stronie odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas!

Maciej Kondera

+48 512 120 230
maciej.kondera@ailleron.com